Proiect 2013 – Mici artisti nemteni

Organizator: Asociatia Future, Piatra Neamt (www.future.siteoficial.ro)

CLICK AICI pentru SITE-UL PROIECTULUI (AUTOFINANTARE)

Locul desfăşurării proiectului (localitate): Piatra Neamţ
Durata proiectului: 1 mai – 30 septembrie
Scopul: Scopul proiectului este promovarea şi stimularea talentului artistic deţinut de copii din zona rurală şi urbană a judeţului Neamţ, în special a celor care au mai participat la proiecte culturale în judeţul Neamţ. Se va acorda prioritate copiilor care au o situaţie precară în ceea ce priveşte posibilitatea de cultivare a talentului artistic;

Grupuri ţintă, beneficiari: Grupul ţintă căruia i se adresează acţiunea acestui proiect sunt copiii cu vârsta între 7 şi 14 ani, din judeţul Neamţ, special zona rurală. Beneficiarii sunt toţi locuitorii judeţului Neamţ.

Activitatile principale: Desfăşurărea proiectului conţine mai multe etape, cuprinzând următoarele activităţi:

– Mediatizarea: Coordonatorii proiectului vor susţine o campanie de informare privitoare la proiect în cadrul mai multor unităţi şcolare de învăţământ gimnazial din mediul rural si urban. Această acţiune va urmări informarea elevilor si cadrelor didactice cu privire la activitatea desfăşurată în cadrul acestui proiect. În acest sens, vor fi realizate o broşură şi o pagină de internet dedicată proiectului pentru a asigura transparenţă şi informarea opiniei publice.

– Înscrierea: Etapa de înscriere va centraliza toţi participanţii la cursurile şi activităţile oferite prin acest proiect. Se va realiza un tabel nominal al participanţilor, cu nume, vârstă, localitatea de provenienţă, şcoala, date de contact, aptitudini artistice, etc. În cadrul acestei etape se va realiza şi susţinerea unei probe (audiţie muzicală, recital, etc), ce va oferi prima impresie responsabililor proiectului.

– Programarea: După încheierea etapei de înscriere şi stabilirea numărului exact al participanţilor şi a zonelor de interes, se va realiza o repartizare în cercuri de activităţi (teatru, muzică, etc.). Implicit se va stabili orarul întâlnirilor cursanţilor cu profesorii şi instructorii.

– Cursurile: În cadrul acestor activităţi desfăşurate pe parcursul a două luni din vacanţa de vară, cursanţii, sub îndrumarea profesorilor, îşi vor cultiva şi aprofunda talentele artistice. Fiecare grupă va avea un program complet de cursuri, astfel încât cursanţii să beneficieze de o cultivare cât mai optimă a talentului artistic.

– Evaluarea: La încheierea cursurilor, cursanţii vor evolua în cadrul unor evenimente dedicate activităţii artistice specifice pentru a-şi demonstra cunoştinţele dobândite.

– Premierea: Copiii cu rezultate excepţionale din cadrul activităţilor proiectului vor fi premiaţi în funcţie de modul în care au reuşit să-şi pună în valoare talentul artistic cultivat în cadrul proiectului.

Scopul si obiectivele proiectului

Scopul:
Prin acest proiect, Asociaţia Future are ca scop oferirea copiilor, în special a celor din mediul rural din Neamţ sau care provin din medii sociale defavorizate, a posibilităţii de a-şi dezvolta şi aprofunda talentul artistic şi de a beneficia de sprijinul, sfatul şi orientarea artistică a profesorilor din fiecare cerc de activitate.

Obiective:
-atragerea şi implicarea unui număr cât mai mare de copii interesaţi de activităţile proiectului,
– asigurarea transportului şi spaţiului de desfăşurare a cursurilor,
-punerea la dispoziţie a materialelor şi instrumentelor necesare (instrumente muzicale, materiale didactice etc.) în mod gratuit,
-activitatea didactică va fi realizată prin intermediul unor persoane cu studii în domeniu şi calificare profesională corespunzătoare,
-transmiterea către copii a unor modele de viziuni şi interpretări artistice care să îi inspire,
-realizarea unor evenimente care să pună în valoare cunoştinţele dobândite în cadrul fiecărui cerc de activitate,
-realizarea unor materiale promoţionale, broşuri, o pagină de internet care vor face cât mai accesibile informaţiile legate de activităţile proiectului.

Justificarea proiectului: prezentarea problemei ce urmează a fi soluţionată prin intermediul proiectului, grupul ţintă şi aria geografică de desfăşurare a proiectului

Prin acest proiect se urmăreşte aprofundarea talentului artistic în rândul copiilor cu vârsta între 7 şi 14 ani, din judeţul Neamţ, în special cei din zona rurală, a căror situaţie în ceea ce priveşte posibilitatea de cultivare a talentului artistic este una precară. Proiectul pune la dispoziţia categoriei acesteia de copii un tezaur artistic nemţean prin predarea la cursurile din cadrul proiectului a unor opere ce aprţin câtorva artişti nemţeni consacraţi.

Grupul ţintă căruia i se adresează acţiunea acestui proiect sunt copiii cu vârsta între 7 şi 14 ani, din judeţul Neamţ, în special cei din zona rurală.

Aria geografică de desfăşurare a proiectului este judeţul Neamţ.

Rezultatele scontate: impactul proiectului :

Proiectul îşi propune ca rezultat realizarea mai multor obiective:
– Descoperirea unor tinere talente artistice şi cultivarea lor din timp, de la o vârstă la care capacitatea de a învăţa este foarte ridicată;
– Încurajarea şi stimularea talentului artistic pentru o categorie de copii a căror situaţie în ceea ce priveşte posibilitatea de cultivare în acest domeniu este unul limitat;
– Pregătirea la un nivel profesional ridicat în anumite domenii artistice a unor copii ce prezintă un viitor potenţial cultural pentru judeţul nostru;
– Promovarea în rândul copiilor a tezaurului cultural nemţean prin predarea în cadrul activităţilor proiectului a unor opere artistice aparţinând marilor oameni de cultură nemţeni (compozitori, pianişti, poeţi, scriitori, muzicologi);
– Realizarea unor evenimente culturale în cardul cărora copiii participanţi la proiect vor avea o primă ocazie să îşi exprime în faţa publicului talentul artistic cultivat.
Estimăm că impactul acestui proiect asupra comunităţii judeţului Neamţ va fi unul pozitiv şi va oferi unor copii talentaţi din judeţul nostru o şansă în plus în ceea ce priveşte cultivarea artei în diversele ei forme de exprimare. Aceşti copii vor deveni ulterior colaboratori permanenţi la toate proiectele culturale realizate prin asociaţia „Future”. Considerăm că proiectul va îmbogăţi şi potenţialul cultural al judeţului Neamţ, prin încurajarea micilor artişti nemţeni în a-şi cultiva şi exprima spiritul artistic.

Viabilitatea proiectului:

Proiectul oferă o continuitate prolifică pentru potenţialul cultural nemţean. Acest lucru este realizat prin faptul că toţi copiii participanţi la proiect vor constitui o viitoare pepinieră de talente artistice a judeţului. Prin acest proiect membrii unei generaţii tinere vor îmbrăţişa operele unor mari artişti nemţeni şi vor încerca să le urmeze exemplul. Proiectul contribuie la trezirea unei conştiinţe culturale la nivel social, ce va stimula şi alte acţiuni ce vor fi interprinse în viitorul apropiat, având ca scop valorificarea şi promovarea resurselor culturale ale judeţului Neamţ.

Partenerul (-ii) proiectului(dacă este cazul):
Inspectoratul Şcolar al Judetului Neamţ

S-ar putea sa iti placa si...