Cafeneaua mamicilor din Piatra-Neamt

Titlul proiectului: „Cafeneaua mămicilor din Piatra-Neamţ”
Locul desfăşurării proiectului: Municipiul Piatra-Neamţ

Septembrie-noiembrie 2013

Proiect realizat cu sprijinul Primariei Piatra Neamt

CLICK AICI PENTRU SITE-UL OFICIAL

  • Scopul

Scopul proiectului „Cafeneaua mămicilor din Piatra-Neamţ” este informarea părinţilor din municipiul Piatra-Neamţ cu privire la oferta educaţională existentă pe raza municipiului Piatra-Neamţ pentru copiii cu vârste cuprinse între 0 şi 18 ani. Scopul final al proiectului este crearea unei pagini pe internet în care să se regăsească informaţii cât mai complete şi explicite cu privire la metodologia de înscriere a copiilor cu vârste cuprinse între 0 şi 18 ani în instituţiile educaţionale din municipiul Piatra-Neamţ. Pagina de internet va conţine pe lângă oferta educaţională şi detalii suplimentare de ordin medical, educaţional, psihologic, legislativ, de divertisment etc. pentru a ajuta tinerii să se adapteze mai uşor la statutul de părinţi, iar copiii să se integreze cat mai natural în noul mediu social.

  • Obiective

O1: Culegerea informaţiilor de pe teren

O echipa va solicita oferta educaţională a fiecărei instituţii din sistemul public şi privat de pe raza municipiului Piatra-Neamţ: creşe, grădiniţe, şcoli gimnaziale, licee. Se vor culege date legate de adresa instituţiei, date de contact, conducere, numărul disponibil de locuri, metodologia de înscriere, personalul existent etc..

O2: Conceperea paginii de internet

În colaborare cu o firmă de webdesign se va realiza o pagina de internet intitulată „Cafeneaua mămicilor din Piatra-Neamţ” structurată pe grupe de vârstă ale copiilor şi dedicată tinerilor părinţi din municipiul Piatra-Neamţ. Această pagină de internet va fi populată cu informaţii cât mai complete şi uşor de înţeles pentru orice cititor, informaţii legate de metodologia de înscriere a copiilor în instituţiile educaţionale, informaţii legate de psihologia copilului, mamei şi familiei, legislaţie, oferta educaţională disponibilă, tipurile de instituţii educaţionale, personal şi aşa mai departe.

O3: Punerea în valoare a ofertei educaţionale şi crearea unui tablou complet cu privire la instuţiile educaţionale şi activităţile extracurriculare existente în Piatra Neamţ

O4: Sprijinirea tinerilor părinţi în alegerea celei mai bune oferte educaţionale pentru copiii lor

O5: Susţinerea adaptarii naturale şi cât mai eficiente a copiilor în instituţiile educaţionale şi în activităţile extracurriculare

O6: Informarea părinţilor cu privire la legislaţia existentă

  • Beneficiari

Grupuri ţintă:

Părinţii care au copii cu vârste cuprinse între 0 şi 18 ani din municipiul Piatra-Neamţ.

Beneficiari:

Copiii din municipiul Piatra-Neamţ, părinţii acestora, instituţiile de învăţământ din Piatra-Neamţ, cadrele didactice, elevii prin punerea în valoare a ofertei educaţionale şi toţi locuitorii municipiului Piatra-Neamţ implicaţi direct sau indirect în actul educaţional.

  • Justificare

Proiectul „Cafeneaua mămicilor din Piatra-Neamţ” a luat naştere din nevoia tinerilor părinţi de a fi informaţi cu privire la oferta educaţională existentă în municipiul Piatra-Neamţ. Aceştia sunt puşi de nenumărate ori în dificultate deoarece nu dispun de informaţiile necesare cu privire la metodogia de înscriere a copilului în instituţiile educaţionale. Legislaţia este greu de găsit şi extrem de stufoasă.

Mulţi părinţi nu ştiu care sunt instituţiile educaţionale din Piatra Neamţ arondate, nu reuşesc să ia legătura cu conducerea instuţiei deoarece datele de contact sunt greu de identificat sau sunt inexistente.

Până în acest moment în Piatra Neamţ nu există un intermediar, un „sfătuitor” pentru tinerii părinţi cu privire la modul în care aceştia îşi pot înscrie copiii în instituţiile educaţionale. Cei mai mulţi se informează de la vecini, rude, cunoscuţi, deoarece nu exista o broşură sau un site în care să existe un îndrumar cu privire la aceste aspecte.

Din acest punct de vedere, dorim să concepem un site structurat cât mai eficient pentru ca tinerii părinţi să înteleagă paşii pe care trebuie să îi urmeze, să înteleagă legislaţia, să urmărească calendarul înscrierilor, să poată alege cea mai potrivită instituţie educaţională pentru copilul lor şi, nu în ultimul rând, să obţină sfaturi cu privire la educaţia copilului, la psihologia copilului, la înscrierea în cadrul unor activităţi extracurriculare care să îi lărgească orizontul copilului, la aspecte medicale şi aşa mai departe. Considerăm că acest site va fi de un real folos tinerilor părinţi din muncipiul Piatra-Neamţ deoarece vor avea toate informaţiile structurate într-un singur loc, într-o interfaţă prietenoasă şi pe înţelesul oricui.

  • Activitati
  • Culegerea informaţiilor de pe teren

O echipa va solicita oferta educaţională a fiecărei instituţii din sistemul public şi privat de pe raza municipiului Piatra-Neamţ: creşe, grădiniţe, şcoli gimnaziale, licee. Se vor culege date legate de adresa instituţiei, date de contact, conducere, numărul disponibil de locuri, metodologia de înscriere, personalul existent etc..

  • Redactarea materialelor informaţionale şi realizarea de fotografii

După finalizarea procedurii de culegere a informaţiilor de pe teren, se va recurge la redactarea materialelor informaţionale obţinute pentru realizarea paginii de internet. De asemenea, în baza informaţiilor existente se vor realiza fotografii ale instituţiilor educaţionale pentru o mai buna punere in valoare a acestora.

  • Conceperea paginii de internet şi mediatizarea proiectului

În colaborare cu o firmă de webdesign se va realiza o pagina de internet intitulată „Cafeneaua mămicilor din Piatra-Neamţ” structurată pe grupe de vârstă ale copiilor şi dedicată tinerilor părinţi din municipiul Piatra-Neamţ. Această pagină de internet va fi populată cu informaţii cât mai complete şi uşor de înţeles pentru orice cititor, informaţii legate de metodologia de înscriere a copiilor în instituţiile educaţionale, informaţii legate de psihologia copilului, mamei şi familiei, legislaţie, oferta educaţională disponibilă, tipurile de instituţii educaţionale, personal şi aşa mai departe. Aceasta pagina de internet va fi mediatizată pentru a fi adusă la cunoştinţa părinţilor din Piatra-Neamţ.

  • Impact

Estimăm că în urma finalizării acestui proiect, rata de informare a tinerilor părinţi cu privire la metodologia de înscriere a copiilor în instituţii educaţionale va creşte semnificativ. Oferta educaţională a instituţiilor de învăţământ din Piatra Neamţ va fi mult mai bine pusă în valoare, legislaţia în domeniu va fi mult mai cunoscută de către părinţi care vor fi mult mai conştienţi de drepturile şi obligaţiile lor, ale copiilor şi ale cadrelor didactice.

De asemenea, estimăm că procedura de înscriere nu va mai părea la fel de anevoioasă ca până acum, că părinţii vor fi mult mai informaţi şi mult mai fermi în dialogul cu conducerea unităţii de învăţământ. Copiii se vor adapta mult mai uşor, având în vedere că părinţii vor stabili o mai bună relaţie cu cadrele didactice şi conducere.

Cluburile care promovează activităţile extracurriculare vor fi, de asemenea, mult mai bine puse în valoare şi vor avea un flux mai mare de copii doritori să participe la cursuri. Nu în ultimul rând, municipiul Piatra-Neamţ va avea părinţi mult mai bine informaţi în ceea ce priveste legislaţia în vigoare, aspectele medicale, psihologice şi educaţionale cu care se confruntă copiii lor.

În urma intrării în contact cu conducerea unităţilor de învăţământ, se va stabili ca toate ofertele educaţionale viitoare să fie comunicate Asociaţiei Future pentru ca în mod periodic site-ul să fie actualizat. Prin urmare, acest proiect se doreste a fi unul permanent, informaţiile vor fi actualizate, iar publicul ţintă va fi în permanenţă la curent cu tot ceea ce se întâmplă în acest domeniu.

Monitorizarea şi evaluarea rezultatelor se vor regăsi în numărul de accesări ale site-ului, precum şi în feed-back-ul pe care părinţii îl pot oferi pe site-ul proiectului prin sondaje publice şi forum.

  • Parteneri

Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamt

Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ este autoritatea competentă care acordă dreptul echipei de implementare a proiectului să strângă informaţiile necesare realizării site-dedicat proiectului „Cafeneaua mămicilor din Piatra-Neamţ”.

 

S-ar putea sa iti placa si...