Harta turistica a municipiului Piatra Neamt, 2010 – in derulare

2.1 LOCALIZAREA PROIECTULUI
ROMÂNIA
REGIUNEA: Nord-Est
JUDEŢUL: Neamţ
LOCALITATEA: Piatra Neamţ

2.2 SCOPURI ŞI OBIECTIVE. JUSTIFICAREA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI

Prin obiectivele propuse, proiectul de concepere a unei hărţi turistice a municipiului Piatra Neamţ  vine in sprijinul tuturor persoanelor interesate de turismul zonal. Scopul proiectului este creşterea medie a numărului de turişti pe piaţa turistică a orasului Piatra Neamt.
La nivelul orasului Piatra Neamt nu exista o harta turistica in care sa fie marcate toate obiectivele de interes turistic incepand cu cazari si terminand cu farmacii, vulcanizari , etc .
Din acest motiv, Asociaţia Future işi asumă responsabilitatea conceperii unei hărţi turistice, adaptată cerinţelor turiştilor. Dorinţa Asociaţiei Future şi a echipei de voluntari care participă in cadrul acestui proiect este aceea de a avea o buna colaborare cu autorităţile locale în vederea obţinerii de informaţii relevante cu privire la turismul din Piatra Neamţ.
În ciuda tuturor disputelor pe care acest proiect le va genera, Asociatia Future consideră ca municipiul Piatra Neamţ este singurul oraş din România care nu dispune de o hartă turistică elaborată conform standardelor turismului european. Proiectul „Harta turistică a municipiului Piatra Neamţ” este esenţial pentru revigorarea turismului din Piatra Neamţ şi pentru îmbunătăţirea imaginii municipiului.

  • POTENŢIALII BENEFICIARI AI PROIECTULUI/ GRUPUL ŢINTĂ

Proiectul „Harta turistică a municipiului Piatra Neamţ” va fi implementat în municipiul Piatra Neamt, oraş situat în regiunea de dezvoltare Nord-Est.
Impactul proiectului asupra acestui oraş va fi unul pozitiv, dată fiind semnificaţia turismului local in în contextul vieţii culturale din partea de Nord-Est a României. Acest impact se va materializa prin îndeplinirea principalelor obiective urmărite în cadrul proiectului nostru: intocmirea unei hărti turistice a oraşului Piatra Neamţ cu o ediţie in format tiparit, in functie de posibilitatile financiare, şi echivalentul acesteia in format electronic
Scopul final al acestui proiect îl reprezintă dezvoltarea şi îmbunatatirea imaginii oraşului Piatra Neamţ şi atragerea unor noi segmente de turisti in aceasta zona cunoscuta sub numele de „Perla Moldovei”.

Beneficiarii finali direcţi ai proiectului:

  • Cetăţenii municipiului Piatra Neamt care vor beneficia de imagine pozitiva a orasului in care locuiesc.

  • Turiştii români şi străini care vor vizita această zona de Nord-Est a României şi care vor putea vizita toate obiectivele de interes turistic din municipiu.

Beneficiari indirecţi:

  • Investitorii din regiune:

-posesorii de hoteluri, pensiuni, vile vor putea include ofertele in aceasta harta
-agentiile de turism isi vor diversifica ofertele si vor putea concepe pachete turistice noi in baza acestei harti.

  • Autorităţile locale/impact:

-bugetele locale, prin obţinerea unor venituri mai mari, şi implicit încasarea unor contribuţii mai mari;

2.4 RESURSELE MATERIALE IMPLICATE ÎN REALIZAREA PROIECTULUI

Pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor propuse, Asociatia Future va pune la dispoziţia colaboratorilor si voluntarilor implicati in proiect locatia şi dotările necesare biroului de management al proiectului. Biroul va fi situat în sediul Asociatiei Future şi va fi dotat cu calculatoare, imprimantă multifuncţională, conexiune internet şi mobilier de birou.

 

Pagini: 1 2 3 4 5 6

S-ar putea sa iti placa si...