Harta turistica a municipiului Piatra Neamt, 2010 – in derulare

5.  REZULTATELE PROGNOZATE ŞI IMPACTUL PROIECTULUI
5.1 REZULTATE PROGNOZATE

ACTIVITATEA

MONITORIZARE

EVALUARE

REZULTATE SCONTATE
1.Training echipă Program training Interviu
Testare
O bună pregătire a echipei în vederea implementării eficiente a proiectului.
Formarea echipei.
2. Achiziţionare soft prelucrare harta si licenta harta Compararea ofertelor Raport calitate preţ Pregătirea materialelor necesare realizarii hartii
3. Documentare teren Raportati zilnice Planuri zilnice Consemnarea celor mai importante obiective de interes turistic din Piatra Neamt
4.Mediatizarea proiectului Analiza progresivă a implicării grupului ţintă Sondaj de opinie Captarea interesului operatorilor turistici si a celor care lucreaza direct cu turistii.
5.Editare Harta Corectura harta Sondaj de opinie Realizarea variantei tiparite a hartii turistice a orasului Piatra Neamt

5.2 IMPACTUL PROIECTULUI

Acest proiect îşi propune să aibă un impact semnificativ la nivel regional, naţional şi internaţional în corecta informare turistica si zonala asupra municipiului Piatra Neamt.
5.2.1 Impactul proiectului pe termen scurt
Neexistand nicio harta turistica a municipiului Piatra Neamt, impactul imediat va fi diversificarea optiunilor turistice de petrecere a timpului in teritoriul orasului Piatra Neamt.

5.2.2 Impactul proiectului pe termen lung
-Cresterea timpului petrecut de turisti in perimetrul orasului Piatra Neamt.
-Creşterea semnificativă a numărului de turisti
-Creşterea duratei sezonului turistic în urma implementării proiectului prin diversificarea ofertei turistice si a informaţiilor oferite prin intermediul hărţii turistice
– Informarea corecta despre municipiul Piatra Neamţ

  • CALENDARUL  ACTIVITATILOR
ACTIVITATEA

LUNA

1

2

3

4

1.Training echipă
2.Achiziţionare soft prelucrare harta si licenta harta
3.Documentare teren
4.Mediatizare proiect
5.Editare Harta

7. MIJLOACE DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE A REZULTATELOR

-Statistica turistilor veniţi în oraşul Piatra Neamţ
-Sondaje de opinie periodice pentru a observa dacă imaginea turismului din Piatra Neamţ a fost îmbunătăţită în urma elaborării hărţii turistice.

COORDONATOR PROIECT,
IOSUB ROBERT ADRIAN

Pagini: 1 2 3 4 5 6

S-ar putea sa iti placa si...