Harta turistica a municipiului Piatra Neamt, 2010 – in derulare

2.5 SUSTENABILITATEA PROIECTULUI

Sustenabilitatea financiară a proiectului este asigurată de motivaţia şi determinarea beneficiarului de a relansa activitatea turistică ca şi componentă importantă a strategiei de dezvoltare a municipiului Piatra Neamt. Necesitatea impunerii acestui proiect de concepere a unei hărţi turistice a municipiului Piatra Neamţ este determinată de faptul că  turismul ca activitate economică este puţin dezvoltat şi promovat, existând o slabă cointeresare a localnicilor de a câştiga din activităţile şi serviciile oferite în domeniul turismului.
Proiectul are în vedere consolidarea, reabilitarea şi punerea în valoare a imaginii municipiului Piatra Neamţ în scopul promovării turismului local şi al diversificării ofertei de destinatii turistice existente în cadrul acestui municipiu.
Pentru finanţarea activităţilor ulterioare proiectului  au fost identificate următoarele surse de finanţare:

  • fonduri interne

  • încurajarea promovării de către mediul de afaceri a actului turistic prin intermediul donaţiilor, sponsorizărilor, parteneriatelor, promovării reciproce, etc.

  • încurajarea iniţierii şi dezvoltării parteneriatelor cu ONG-urile locale şi cu alte instituţii culturale în scopul susţinerii şi promovării reciproce.

  • dezvoltarea parteneriatului dintre Asociatia Future şi mass-media locală pentru o mai bună promovare în presă a demararii proiectului si a finalitatii si utilitatii sale.

2.6 INFORMARE ŞI PUBLICITATE

Activitatea de informare şi publicitate va fi gestionată de voluntari din cadrul echipei de implementare a proiectului. Acestia vor stabili mijloacele şi canalele de comunicare internă şi externă, vor elabora schema sistemului comunicaţional şi modul de circulaţie al informaţiei, vor disemina informatiile legate de acest proiect pe toate portalurile gestionate de Asociatia Future: www.ziarpiatraneamt.ro, www.turism-neamt.info, www.piatra–neamt.ro.

 

Pagini: 1 2 3 4 5 6

S-ar putea sa iti placa si...